WeatherCat Statistics

 

 

Statistiques depuis 04:33 11-déc.-2017

Graillon

Température (°C) (Maximum)
   Jan  Fev  Mar  Avr  Mai  Juin  Juil  Aou  Sept  Oct  Nov  Dec  Moy. Annuel.
2017 -   -   -   -   -   -   -   -   28,1  26,9  18,5  10,3  20,95 

Température (°C) (Minimum)
   Jan  Fev  Mar  Avr  Mai  Juin  Juil  Aou  Sept  Oct  Nov  Dec  Moy. Annuel.
2017 -   -   -   -   -   -   -   -   2,1  -4,4  -6,2  -6,9  -3,85 

Température (°C) (Moyenne)
   Jan  Fev  Mar  Avr  Mai  Juin  Juil  Aou  Sept  Oct  Nov  Dec  Moy. Annuel.
2017 -   -   -   -   -   -   -   0,0  12,6  11,1  4,0  -0,1  5,52  

Jours de gel
   Jan  Fev  Mar  Avr  Mai  Juin  Juil  Aou  Sept  Oct  Nov  Dec  Tot. Annuel
2017 -   -   -   -   -   -   -   0   0   3   17   10   30   

Température éolienne (°C) (Maximum)
   Jan  Fev  Mar  Avr  Mai  Juin  Juil  Aou  Sept  Oct  Nov  Dec  Moy. Annuel.
2017 -   -   -   -   -   -   -   -   28,1  26,9  18,5  10,2  20,92 

Température éolienne (°C) (Minimum)
   Jan  Fev  Mar  Avr  Mai  Juin  Juil  Aou  Sept  Oct  Nov  Dec  Moy. Annuel.
2017 -   -   -   -   -   -   -   -   0,0  -4,4  -6,2  -8,3  -4,72 

Température éolienne (°C) (Moyenne)
   Jan  Fev  Mar  Avr  Mai  Juin  Juil  Aou  Sept  Oct  Nov  Dec  Moy. Annuel.
2017 -   -   -   -   -   -   -   0,0  12,5  11,1  4,0  -0,2  5,46  

Heat Index(°C) (Maximum)
   Jan  Fev  Mar  Avr  Mai  Juin  Juil  Aou  Sept  Oct  Nov  Dec  Moy. Annuel.
2017 -   -   -   -   -   -   -   -   28,1  27,1  18,5  10,3  21,00 

Heat Index(°C) (Average)
   Jan  Fev  Mar  Avr  Mai  Juin  Juil  Aou  Sept  Oct  Nov  Dec  Moy. Annuel.
2017 -   -   -   -   -   -   -   0,0  12,6  11,1  4,0  -0,1  5,52  

Vitesse du vent (km/h) (Maximum)
   Jan  Fev  Mar  Avr  Mai  Juin  Juil  Aou  Sept  Oct  Nov  Dec  Moy. Annuel.
2017 -   -   -   -   -   -   -   -   15,5  20,9  51,0  27,0  28,59 

Vitesse du vent (km/h) (Moyenne)
   Jan  Fev  Mar  Avr  Mai  Juin  Juil  Aou  Sept  Oct  Nov  Dec  Moy. Annuel.
2017 -   -   -   -   -   -   -   0,0  0,5  0,5  0,6  0,6  0,47  

Direction du vent (Degrés) (Moyenne)
   Jan  Fev  Mar  Avr  Mai  Juin  Juil  Aou  Sept  Oct  Nov  Dec  Moy. Annuel.
2017 -   -   -   -   -   -   -   0   180  162  165  137  128,9 

Wind Run(km)
   Jan  Fev  Mar  Avr  Mai  Juin  Juil  Aou  Sept  Oct  Nov  Dec  Tot. Annuel
2017 -   -   -   -   -   -   -   0,0  207,6 435,2 478,2 153,5 1274,4 

Pression (hPa) (Maximum)
   Jan  Fev  Mar  Avr  Mai  Juin  Juil  Aou  Sept  Oct  Nov  Dec  Moy. Annuel.
2017 -   -   -   -   -   -   -   -    982,5 985,9 986,3 993,1 986,95 

Pression (hPa) (Minimum)
   Jan  Fev  Mar  Avr  Mai  Juin  Juil  Aou  Sept  Oct  Nov  Dec  Moy. Annuel.
2017 -   -   -   -   -   -   -   -    971,7 969,0 961,9 942,2 961,20 

Pression (hPa) (Moyenne)
   Jan  Fev  Mar  Avr  Mai  Juin  Juil  Aou  Sept  Oct  Nov  Dec  Moy. Annuel.
2017 -   -   -   -   -   -   -   0,0  977,7 979,9 975,4 978,1 782,22 

Précipitations (mm) (Total)
   Jan  Fev  Mar  Avr  Mai  Juin  Juil  Aou  Sept  Oct  Nov  Dec  Tot. Annuel
2017 -   -   -   -   -   -   -   0,0  11,9  5,7  64,2  8,3  90,1  

Rain Days (>1,00 mm)
   Jan  Fev  Mar  Avr  Mai  Juin  Juil  Aou  Sept  Oct  Nov  Dec  Tot. Annuel
2017 -   -   -   -   -   -   -   0   2   3   6   3   14